25/10/2019

Thông Báo Tuyển Sinh Du Học Nghề Tại Chlb Đức

Ngành nghề tuyển sinh

Yêu cầu tuyển sinh

Thời gian học nghề

ĐIỀU DƯỠNG 1. Tuổi từ 18 – 28 tuổi

2. Sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm

3 năm tại CHLB Đức
 

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

1. Tuổi từ 18 – 28 tuổi

2. Sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm

3 năm tại CHLB Đức
 

CƠ KHÍ ĐIỆN TỬ

1. Tuổi từ 18 – 28 tuổi

2. Sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm

4 năm tại CHLB Đức
ĐẦU BẾP 1. Tuổi từ 18 – 28 tuổi

2. Sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm

3 năm tại CHLB Đức